go up


Coris Sigorta Ürünleri

Acil Sağlık


Sigortalının hayatını tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 32 acil durum kapsamına giren durumlarda doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kalp masajı, hastane ve diğer tedavi masraflarını poliçede belirtilen limitlere kadar sigortalıya ya da sağlık kuruluşuna ödeyen bir sigorta türüdür.


Copyright © 2021 Coris Sigorta

YessCompany

Web sitesi trafiğini analiz etmek ve deneyiminizi iyileştirmek için bu sitede 'çerez' kullaniyoruz.