go up


Coris Sigorta Ürünleri

Traktör Kasko Sigortası


Kullanım tarzı Traktör olan araçlar için düzenlenen poliçedir. Bu sigorta ile birlikte sigortalıya ait traktör aşağıdaki risklere karşı teminat altına alınmaktadır.

Teminatlar Teminatlar
Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma
Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Grev, Iokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar
Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi
Sel ve su baskını
Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
Yetkisiz kişilerce çekme - çekilme zararları
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası (Sürücü)
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Hukuksal Koruma Sigortası


Copyright © 2021 Coris Sigorta

YessCompany

Web sitesi trafiğini analiz etmek ve deneyiminizi iyileştirmek için bu sitede 'çerez' kullaniyoruz.