go up


Coris Sigorta Ürünleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)


Sigortalının Sigorta Şirketi tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alan Özel Sağlık Sigortası ürünüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan SGK anlaşmalı kurumlarda poliçe özel şartları dahilinde SGK’ dan onay alınan işlemler için kurumun sigortalıdan talep ettiği fark ücreti tamamlanır. Bu poliçe kapsamında anlaşmalı kurumlar içinde yer alan özel hastanelerden faydalanabilir, SGK FARK ÜCRETLERİNİ ödemeden tedavi olabilirsiniz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NASIL KULLANILIR?

♦ Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
♦ SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
♦ SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Sigorta Şirketinin sigortalının tedavi göreceği branş adına anlaşmasının olması,
♦ Tedavi talep edilen rahatsızlığın Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası dahilinde, aşağıda belirtilen teminatlar, Özel Şartlar ve Sağlık Sigortası Genel Şartları doğrultusunda yatarak tedavi fark ücretleri %100 ödeme kapsamındadır.

♦ Medikal ve Cerrahi Yatış
♦ Yoğun Bakım
♦ Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
♦ Küçük Müdahale,
♦ Oda/Yemek/Refakatçi
♦ Suni (Yapay) Uzuv
♦ Anlaşmalı Kara Ambulansı
♦ Yardımcı Tıbbi Malzeme
♦ Yatarak Tedavi Ameliyat Malzemesi


Copyright © 2021 Coris Sigorta

YessCompany

Web sitesi trafiğini analiz etmek ve deneyiminizi iyileştirmek için bu sitede 'çerez' kullaniyoruz.