go up


Temel Sigortacılık Bilgileri

Müşterilerimizin zor anlarında onlara destek olarak kayıplarını büyük ölçüde önleyebildik.

 • Hasar Takibi

  Sigortalılarımızın güveni ve devamlılığını sağlayabilmemiz için etkili ve çözüm odaklı bir hasar takibi birincil önceliklerimizdendir. Coris Sigorta ve Reasürans Brokerliği, hasar’ın oluştuğu andan itibaren sigortalı’nın yanında ve hasar’ı en iyi şekilde takip eden sektörde öncü kuruluşlardan olmayı hedeflemektedir.

  Hasar evraklarının biran önce sağlanmasından sonra dosyaların açılması, işlemlerin doğru şekilde yürütülmesi ve hasar tutarının belirlenmesi şirketimizin konu ile ilgili uzmanları tarafından takip edilir. Tecrübeli çalışanlarımız tarafından poliçe teminatlarının içeriği ve hasarın hangi durumlarda karşılanıp karşılanmayacağı analiz edilir. Tarafınıza en kısa süreçte hasarın tazmin edilmesi sağlanır.

 • Risk ve Risk Yönetimi

  Risk veya riziko, bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olasılığı olarak tanımlanır. Genellikle risk olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilir. Risk yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması.

  Bu nedenle risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınıp, buna göre önlemler almaya yönelik çalışmalar ve planlamalar yapılır. Bu çalışma ve planlama faaliyetlerine risk yönetimini oluşturur. Sigortacılığın başlıca esaslarından biri risk yönetimidir.

  Acentelerden farklı olarak, bir sigorta brokerinin en önemli sorumluluklarından birisi risk yönetimidir.

 • Risk Analizi

  Risk gerçekleştiğinde satın alınamayacak tek şey sigortadır. Bu nedenle kurumlar, risk analizlerini yaptırdıktan sonra sigortalanabilir olan ve olmayan risklerini ayırmalı, sigortalanabilir olanları mutlaka sigortalamalıdır.

  Risk analizinde en önemli faktör, kullanılan teknikler değil, riski değerlendirenlerin deneyimleridir.

  Bu nedenle Coris Sigorta Brokerliği, sigorta sektörünün en deneyimli kadrolarıyla çalışmakta ve sektörün önde gelen uzmanlarıyla birlikte risk analizi çalışmaları yapmaktadır.

 • Reasürans

  Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesine reasürans denir. Sigorta şirketleri, teminat verdikleri rizikolarda büyük hasarların aynı zamana gelme ihtimaline karşı, hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans (mükerrer sigorta) yaptırır. Reasürans, sigorta şirketlerine, tek başlarına yüklenmeleri kendi sermayeleri, ihtiyatları, özvarlıkları bakımından kısaca mali yönden mümkün olmayan riskleri, sigortalayabilme imkânı verir. Bir takım mali ölçüler esas alınarak, branş esasıyla tespit edilen saklama payları, sedan şirketin risk üzerindeki sorumluluk miktarını göstermekte, aşan kısımlar ise çeşitli reasürans anlaşmalarıyla, reasürans şirketlerine devredilmektedir.

  Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden şirkete sedan, devir alan şirkete reasürör denir. Sedan şirket, sigortalıdan toplamış olduğu primlerin ve sigortalıya ödemiş olduğu hasarların belli bir kısmını, değişik tekniklere göre yapılmış reasürans anlaşmaları vasıtasıyla, reasürans şirketine yansıtır. Ancak sedan şirket ile reasürör arasındaki risk transferi işlemi, yıllık anlaşmalar olmaksızın da yapılabilmekte; sedan şirket, her bir risk için, ihtiyari olarak, reasüröre müracaat edebilmektedir.

 • Brokerlik

  Sigorta Brokerliği Nedir? Broker, sigorta piyasasını sigortalı adına araştıran ve birçok sigorta şirketi ve sigorta türü arasında sigortalı için en uygun seçimi bulan ve sigortalısını yönlendiren sigorta aracısıdır. Bir başka deyişle sigorta brokeri; sigortalı adına hareket eden, sigortalının vekili olan, onun risk yönetimi danışmanı ve sigorta aracısı olan bir kurumdur. Sigorta Brokeri kurumların danışmanlığını yapar, kurumları temsil eder ve sigorta şirketlerinin değil sigortalının temsilcisidir. Acente ve sigorta şirketlerinin amacı, temsil ettikleri şirketlerin ürünlerini pazarlamak ve satmaktır. Hukuki yapısı itibariyle sigorta brokeri, sigorta şirketinin değil sigortalının temsilcisi olarak bağımsız ve yansızdırlar. Bu görevi yerine getirebilmek için sigorta brokerlik şirketi, dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, idari, otomasyon, eğitilmiş personel kadrosu, gelişmiş teknik ve teknolojik altyapı gibi belirli nitelikler ve finansal güce sahip olmak durumundadırlar. Sigorta Brokerliği faaliyeti için Hazineden özel ruhsatla yetkilendirilen sigorta brokerlerinin profesyonel çalışması, iş bilgisi ve itibarı bağımsız bir sigorta danışmanı için gereken seviyede olmalıdır.

  Sigorta brokerini güçlü kılan bu özelliklerin yanı sıra Hazinenin zorunlu olarak sigorta brokerlerinden istediği Mesleki Sorumluluk Sigortası ile sigortalıların güvencesi daha da artmaktadır.

Copyright © 2021 Coris Sigorta

YessCompany

Web sitesi trafiğini analiz etmek ve deneyiminizi iyileştirmek için bu sitede 'çerez' kullaniyoruz.